میخ – ناخن اندونزی کانادا مشاهده توریسم

میخ – ناخن: اندونزی کانادا مشاهده توریسم ایرلند آنلاین پاسپورت اندونزی طراحی کشورها

گت بلاگز بازار خودرو احتمال تعويق 2‌ساله تحويل خودروهاي پيش‌فروش‌شده

آمارها نشان مي دهد توليد و فروش ماشین در ايران ماشین در تير ۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۴۸ و ۶۳ درصد و در مقایسه با ميانگين سه ماه اول ۹۷ حدود ۲۹ و ۳

احتمال تعويق 2‌ساله تحويل خودروهاي پيش‌فروش‌شده

احتمال تعويق 2 ساله تحويل خودروهاي پيش فروش شده

عبارات مهم : ايران

آمارها نشان مي دهد توليد و فروش ماشین در ايران ماشین در تير ۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۴۸ و ۶۳ درصد و در مقایسه با ميانگين سه ماه اول ۹۷ حدود ۲۹ و ۳۸ درصد کم کردن يافته هست. آن طور كه كارشناسان مي گويند، هنوز تحريم ها شروع نشده هست، توليد به ميزان 50 درصد از برنامه عقب افتاده است و آمارهاي ارائه شده است از سوی ايران ماشین روي سايت كدال شرکت بورس هم اين نكته را تأييد مي كند.

احتمال تعويق 2‌ساله تحويل خودروهاي پيش‌فروش‌شده

توليد كه كاهش يابد، تحويل ماشین به افرادي كه اقدام به پيش خريد آن كرده اند، هم به تعويق خواهد افتاد. پرويز بابايي، كارشناس اقتصادي، بر اين باور است كه با توجه به اينكه ايران ماشین بيش از ۴۹ هزار ميليارد ريال بدهي بانکي دارد و بيش از ۸۲ هزار ميليارد ريال پيش دريافت از مشتريان جهت تحويل ماشین داشته، با بدهي جاري 131 هزار ميليارد ريالي و روند کم کردن توليد، امکان تحويل ماشین به مشتريان خود را تا دو سال آينده هم نخواهد داشت. همچنين شرکت سايپا هم بالغ بر ۵۶ هزار ميليارد ريال بدهي بانکي دارد و بيش از ۵۱ هزار ميليارد ريال پيش دريافت از مشتريان جهت تحويل ماشین داشته هست؛ بنابراين مشخص نيست اين شركت چه زماني بتواند خودروهاي پيش فروش شده است خود را تحويل دهد.

خودروسازي كه يكي از صنايع بزرگ اشتغال زا بود، در دهه اخير هر روز شرايط بدتري را پيش روي خود مي بيند. كارشناسان از احتمال ورشكستگي اين صنعت در ايران سخن مي گويند. آمار و ارقام هم از حال ناخوش اين صنعت حكايت دارد.

آمارها نشان مي دهد توليد و فروش ماشین در ايران ماشین در تير ۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۴۸ و ۶۳ درصد و در مقایسه با ميانگين سه ماه اول ۹۷ حدود ۲۹ و ۳

پرويز بابايي، کارشناس اقتصادي، در گفت وگو با «شرق» اعلام مي كند: زنگ خطر تحريم ها در صنعت ماشین به صدا درآمده است.

او مي گويد: بر اساس آمار توليد ماه تير ايران ماشین که در سايت کدال شرکت بورس انتشار يافته هست، توليد ماشین در تير ۹۷ در اين شركت به 31 هزار و 266 دستگاه رسيده است که در مقایسه با ميانگين توليد 43 هزار و 820 دستگاه در سه ماه اول ۹۷، حدود ۲۹ درصد و در مقایسه با توليد 60 هزار و 414 دستگاه در تير سال قبل، بيش از ۴۸ درصد افت داشته است.

به گفته اين كارشناس اقتصادي همچنين فروش ماشین در تير ۹۷ در ايران ماشین 25 هزار و 893 دستگاه بوده است که در مقایسه با ميانگين فروش سه ماه اول ۹۷ که ۴۲ هزار دستگاه بود، افت ۳۸ درصدي داشته هست. در حالي که در مقایسه با فروش تير ۹۶ با 70 هزار و 679 دستگاه، عملا فروش ايران ماشین در مقایسه با تير سال قبل، ۶۳ درصد کم کردن يافته است.

احتمال تعويق 2‌ساله تحويل خودروهاي پيش‌فروش‌شده

او اضافه مي كند: از لحاظ ريالي هم فروش ايران ماشین در تير ۹۷ به 10 هزار و 852 ميليارد ريال رسيده است که در مقایسه با فروش 22 هزار و 266 ميليارد ريالي تير ۹۶، حدود ۵۱ درصد افت را نشان مي دهد و کل فروش چهارماهه سال ۹۷ ايران ماشین به 56 هزار و 51 ميليارد ريال رسيده است که در مقایسه با فروش 61 هزار و 15 ميليارد ريالي چهار ماهه سال قبل حدود ۹ درصد افت داشته است.

بابايي ادامه مي دهد: هنوز آمار توليد و فروش سايپا و ديگر خودروسازان منتشر نشده هست؛ ولي پيش بيني کم کردن توليد دیگر خودروسازان چندان مسئله نيست و قطعا با کم کردن توليد و فروش حداقل ۲۰ درصدي در ساير خودروسازان و همچنين کم کردن توليد قطعات در قطعه سازان و تشديد پرسشها و بي کاري و معوقات بانکي همچنين وصول نشدن مطالبات از خودروسازان روبه رو خواهيم شد.

آمارها نشان مي دهد توليد و فروش ماشین در ايران ماشین در تير ۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۴۸ و ۶۳ درصد و در مقایسه با ميانگين سه ماه اول ۹۷ حدود ۲۹ و ۳

دپوي خودروهاي ناقصدر كارخانه هاي خودروسازي

آرش محبي نژاد، دبير انجمن تخصصي همگن قطعه سازان كشور، نيز با بابايي در امكان به تعويق افتادن تحويل خودروهاي پيش فروش شده است هم نظر است.

او به «شرق» مي گويد: تعداد زيادي از قطعه سازان نمي توانند قطعات را سر موقع برسانند، در نتيجه خودروي ناقص توليد مي شود و اين خودروهاي ناقص در كارخانجات دپو مي شوند.

احتمال تعويق 2‌ساله تحويل خودروهاي پيش‌فروش‌شده

محبي نژاد راجع به احتمال ايجاد تأخير در تحويل خودروهاي پيش فروش شده است هم بيان مي كند: براي ماشین مشتري هست، ولی به دليل كاهش توليد، خودروسازان نمي توانند به موقع محصولات خود را تحويل دهند، ولی اينكه چه ميزان تأخير در تحويل رخ مي دهد؛ به سياست خودروسازان بستگي دارد. اينكه اولويت آنها تحويل خودروهاي پيش فروش شده است باشد يا تحويل نقدي خودروهايي كه به روز توليد مي كنند، قطعا در وقت تحويل محصول تغيير ايجاد مي كند.

او مي گويد: درحال حاضر توليد ماشین 50 درصد از برنامه عقب هست. طبق برنامه بايد روزي شش هزار ماشین توليد كنيم، درحالي كه حدودا روزي سه هزار تا سه هزارو 300 ماشین توليد مي كنيم. اين وضعيت مربوط به زماني است كه هنوز به 15 مرداد يعني وقت تحريم ها نرسيده ايم. اگر به همين منوال ادامه دهيم و سياست گذاري متمركز و عالمانه اي صورت نگيرد، توليد ماشین ممكن است به 20 درصد برنامه برسد.

افزايش بي سابقه مطالبات معوق قطعه سازان

دبير انجمن تخصصي همگن قطعه سازان كشور با تأكيد بر لزوم سياست گذاري درست به وسیله وزارت صمت، با همكاري كميسيون صنايع مجلس براي تأمين منابع مالي قطعه سازان، از افزايش بي سابقه مطالبات معوق قطعه سازان خبر مي دهد.

او مي گويد: كل مطالبات قطعه سازان حدود 15 هزار ميليارد تومان است كه برآوردها نشان مي دهد پنج هزار ميليارد تومان آن مطالبات معوق هست؛ درحالي كه بايد طبق قرارداد، قطعه سازان مطالبات خود را از شركت هاي خودروسازي 120 روزه دريافت كنند، پرداخت اين مطالبات عملا به 240 تا 250 روز رسيده است.

اگرچه گفته مي شود قطعه سازان نسبت به واردكنندگان ماشین ارز بيشتري دريافت مي كنند، ولی محبي نژاد اين مسئله را رد مي كند و ادامه مي دهد: در كشور به طور ميانگين 55 درصد قطعات ماشین از طريق منابع داخلي تأمين مي شود و 45 درصد وارداتي هست. سهم واردات به اين دليل به 45 درصد مي رسد كه قطعات برخي خودروها مثل سراتو، ال90 و خودروهاي چيني مشمول بر برليانس و… وارداتي هست. او اضافه مي كند: خودروهاي پرتيراژ تا بيش از 80 درصد داخلي سازي شده، ولی برخي موادش مثل سنسورها و فولادهاي خاص وارداتي است و در داخل كشور توان توليد وجود ندارد.

دبير انجمن تخصصي همگن قطعه سازان كشور با انتقاد از قانون مصوب مجلس های نهم و دهم عنوان مي كند: براساس مصوبه مجلس، برخي مواد اوليه مورد نياز قطعه سازي ها مثل فولاد، مس و محصولات پتروشيمي در بورس عرضه مي شود، ولی قيمت آن براساس دلار تعيين مي شود. در نتيجه با وجود آنكه قطعه ساخت داخل هست، ولی از تغيير قیمت دلار تأثير مي پذیرد.

او ادامه مي دهد: درحالی كه تمام قرار داده هاي توليد افزايش قيمت دارند، ولی شوراي مسابقه اجازه افزايش قيمت ماشین را نمي دهد. اين روند به مسئله در صنعت ماشین منجر شده است هست. تا امروز 90 قطعه ساز تعطيل شده است اند و حدود 70 هزار نفر در صنعت قطعه سازي بي كار شده است اند. اگر به همين روند ادامه يابد، قیمت بيكاري افزايش مي يابد.

خودروي چيني مونتاژ ايران

جايگزين تندر 90 پيش فروش شده

سپهر زنگنه، كارشناس ماشین نيز تأمين نشدن ارز براي قطعه سازان و صنعت خود را عاملي مي داند كه به ورشكستگي اين صنعت منجر مي ‎شود.

به گفته اين كارشناس خودرو، شركت ايران ماشین اعلام كرده قادر به تحويل خودروي تندر 90 پيش فروش شده است نيست و بهتر است افراد «دانگ فنگ اس30» را به جاي پيش خريد خود، تحويل بگيرند.

او از احتمال ورشكستگي صنعت خودروسازي و بي كارشدن جمع زيادي از كارگران سخن مي گويد، ولی حفظ توليد به هر قيمت و تحويل محصول بي كيفيتي را كه ايمني كافي نداشته باشد و در وسط بزرگراه خاموش مي شود، غيرمنطقي مي داند.

شرق

واژه های کلیدی: ايران | ماشین | دستگاه | مقایسه | خودروسازان | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz