میخ – ناخن اندونزی کانادا مشاهده توریسم

میخ – ناخن: اندونزی کانادا مشاهده توریسم ایرلند آنلاین پاسپورت اندونزی طراحی کشورها

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری تنها نهنگ قاتلی که مثل انسان حرف می‌زند

نهنگ‌های قاتل پستانداران دریایی از خانواده دلفین‌سانان هستند و در اقیانوس زندگی می‌کنند. این نهنگ‌ها بجز ماهی‌ها به گله‌های پستانداران دریایی، مانند فک، شیر دری

تنها نهنگ قاتلی که مثل انسان حرف می‌زند

تنها نهنگ قاتلی که مثل انسان حرف می زند

عبارات مهم : دلفین

نهنگ های قاتل پستانداران دریایی از خانواده دلفین سانان هستند و در اقیانوس زندگی می کنند. این نهنگ ها بجز ماهی ها به گله های پستانداران دریایی، مانند فک، شیر دریایی، گراز دریا و حتی نهنگ ها نیز حمله می کنند و گاه کوسه های بزرگ را نیز طعمه خود می کنند و به همین علت لقب قاتل به آنان داده شده است است.

به گزارش تابناک با تو، یک نهنگ قاتل آموخته است تا سخنان انسان را تقلید و تکرار کند. پژوهشگران یک نهنگ قاتل ۱۴ ساله به نام ویکی که پیشتر در تقلید رفتارهای انسانی موفق عمل کرده بود، را آموزش دادند تا کلماتی مانند سلام، خداحافظ، یک و دو را به زبان انگلیسی ادا کند.

دکتر جوزف آبرامسون، مدیر این تیم تحقیقاتی در دانشگاه کمپلوتنسه مادرید اعتقاد است که این جانوران با استفاده از سوراخ تنفسی (لوله ای در بالای سر نهنگ ها و دلفین ها است که به آن ها اجازه می دهد تا در هر بار بیرون آمدن از آب تنفس کنند) کلمات را ادا می کنند که تقریبا مانند صحبت کردن انسان ها از راه بینی هست. بنابراین انتظار نمی رود که تقلید صدا و ادا کلمات بدون نقص صورت پذیرد.

تنها نهنگ قاتلی که مثل انسان حرف می‌زند

با این حال به نظر می رسد که تیم تحقیقاتی از نتیجه حاصله خشنود و شگفت زده هستند. مطالعات این چنینی به دانشمندان کمک می کند تا دریابند این نهنگ ها چگونه در محیط زندگی می کنند. فرزند ویکی که یک نهنگ سه ساله به نام موآنا است نیز پنج کلمه آموخته است که از این توانایی وی جهت مطالعات زیاد در ارتباط با مادرش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دانشمندان تقلید صدای صورت گرفته به وسیله این نهنگ ها را به صورت الگوریتم (مجموعه ای متناهی از دستورالعمل ها که به ترتیب خاصی اجرا می شوند و مسئله ای را حل می کنند) درآورده اند تا بتوانند به صورت کامل تری رفتارهای آنان را بررسی کنند.

بجز نهنگ های قاتل، دلفین ها هم نیز قادرند آواهای انسانی را تقلید کنند. این دو گروه از باهوش ترین پستانداران هستند. با این حال محققان به دنبال یافتن دیگر گونه های پستانداران هستند که بتوانند واکنش‌ها و گفتار انسان را تقلید کنند.

نهنگ های قاتل پستانداران دریایی از خانواده دلفین سانان هستند و در اقیانوس زندگی می کنند. این نهنگ ها بجز ماهی ها به گله های پستانداران دریایی، مانند فک، شیر دریایی، گراز دریا و حتی نهنگ ها نیز حمله می کنند و گاه کوسه های بزرگ را نیز طعمه خود می کنند و به همین علت لقب قاتل به آنان داده شده است است.

نهنگ های قاتل بسیار اجتماعی اند و در خانواده زندگی می کنند. روش های شکار پیچیده و تولید صداهای عجیب که اغلب منحصر به یک دسته اند و نسل به نسل انتقال یافته می شوند، آنها را از دیگر پستانداران متمایز کرده است.

نهنگ‌های قاتل پستانداران دریایی از خانواده دلفین‌سانان هستند و در اقیانوس زندگی می‌کنند. این نهنگ‌ها بجز ماهی‌ها به گله‌های پستانداران دریایی، مانند فک، شیر دری

واژه های کلیدی: دلفین | زندگی | دریایی | مطالعات | خانواده | شیر دریایی | اخبار فرهنگی و هنری

تنها نهنگ قاتلی که مثل انسان حرف می‌زند

تنها نهنگ قاتلی که مثل انسان حرف می‌زند

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz